Truyện Tragedy
Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn
Siêu Nhân X
1 ngày trước

Siêu Nhân X

Player
09:42 15/05

Player

Kaiji
05:48 01/05

Kaiji