Truyện Action
Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Aragane No Ko
1 ngày trước

Aragane No Ko

Đệ Nhất
1 ngày trước

Đệ Nhất